Om
typevaardigheid te verbeteren, is zowel een typenorm als kwaliteitscriteria belangrijk. ECDL Nederland biedt dé norm: onafhankelijke diagnosetoetsen en het examen. We meten snelheid, accuratesse en certificeren de werkwijze van typeopleiders. Hoe hoog moet de lat voor typevaardig liggen?

Typenorm
De norm voor typen is afhankelijk van je situatie en leeftijd. ECDL Nederland hanteert de volgende typenormen:

Voor het basisonderwijs is de minimale eis:

100 aanslagen per minuut met 1% foutmarge: Typevaardig junior

 

Vanaf het middelbaar onderwijs is de minimale eis:

130 aanslagen per minuut met 0.5% foutmarge: Typevaardig

 

Voor professionele computerwerkers is de norm:

≥150-180 aanslagen per minuut met 0.5% foutmargeType Professional

≥180 aanslagen per minuut met 0.5% foutmargeType Master